Mimo że definiujemy siebie jako społeczeństwo nowoczesne, rozwinięte, o szerokich horyzontach myślowych, w naszych głowach ciągle bardzo mocno zakorzenione są stereotypy.

Czytaj więcej...